وبلاگ شخصی بهروز صمدی

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ایران

بهروز صمدی | پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۱ نظر

امسال به بهانه حضور در نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ایران افتخار حضور در جمع اساتید و متولیان حوزه منابع انسانی کشور را داشتم و موفق به دیدار مجدد دوستان و بزرگانی چون آقایان دبیری،نزاکتی،عادل رجب زاده،منصور دهقان و دوست عزیزم آقای علیخانی و سایر دوستان شدم و خوشایند تر از همه دیدار استاد و دوست نسبتاً قدیمی آقای بینش آن هم برای اولین بار بود!

من آقای بینش را مدت هاست که از طریق ارتباط مجازی شناخت ام ولی تا کنون موفق به دیدار حضوری ایشان نشده بودم که سعادت نصیبم شد.

یکی از مواردی که به نظرم رسید گفتن آن مفید است اجرای فشرده تیم منابع انسانی شرکت کیسون به رهبری آقای غفاری بود که دوست عزیزم آقای محمودی نیز در آن تیم ایفای نقش می کرد و طی مدت فشرده ?? دقیقه ای به اجرای تئاتر پیرامون نحوه بازخورد در سیستم مدیریت عملکرد و نحوه بازخورد مافوق بلافصل به کارکنان زیر مجموعه  اجرا شد.جدای از ایفای نقش زیبا و محتوای موثر ارائه شده آن هم در آن مدت کم، سخنرانی چند دقیقه ای انتهای برنامه آن تیم توسط آقای غفاری برایم بسیار آموزنده بود.

مدیران زیادی را دیده ام که  هنگام موفقیت طوری رفتار و عمل می کنند که خودشان دیده شوند ولی آقای غفاری انتهای برنامه آمدند و پس از ذکر نکاتی پیرامون نحوه بازخورد موثر و .... به نحوی نیروهایش را معرفی کردند و تعریفشان را کردند که لذت بردم  آن هم جلوی تمامی مدیران منابع انسانی و متولیان منابع انسانی و این در حالی است که آقای نوبخت ، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور هم حضور داشت و فرصت خوبی بود تا عرضه اندام کنند. به هر حال این حرکت حرفه ای آقای عباس غفاری قابل تقدیر است.

  • بهروز صمدی

سر بزنگاه

بهروز صمدی | دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۱ نظر

سر بزنگاه ُ کنا?ه از موقع?ت حساس است.ا?ن کلمه بس?ار مهم ُ همان? است که خ?ل? وقت ها به آن توجه نم? کن?م و درست همان موقع است که سرنوشت ساز است.

جالب ا?نجاست که سربزنگاه ها? تع??ن کننده و خ?ل? مهم در زندگ? انسان ها ُ چندبار? ب?شتر ن?ست و وقت? پا? صحبت افراد مسن م? نش?ن? از تعداد? سر بزنگاه صحبت م? کنند که اکثراْ از آن خوب استفاده نکرده اند و  مس?ر زندگ? شان تغ??ر کرده است.البته سربزنگاه ها? ز?اد? هم هست(کوچ?ک کوچ?ک) که با?د مدام در طول روز ها? عمرمان نسبت به آمدنش حساس باش?م.

همواره با?د هوشمندانه به اطراف حساس باش?م و سر بزنگاه اشتباه نکن?م!

سر بزنگاه خ?ل? مهمه و اگر موقع?ت را خوب درک کن?م و از آن استفاده کن?م به مثابه ن?رو? پ?شران موشک رشد و موفق?ت ما خواهد بود

  • بهروز صمدی