وبلاگ شخصی بهروز صمدی

تقد?ر و تشکر دو عامل محرک انگ?زش کارکنان

بهروز صمدی | شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

از مد?ر? ?ادگار? ا? دارم .?ک روز رو? م?زم برگه ا? بود از طرف مد?رم که از من تقد?ر و تشکر شده بود که هنوزم برا?م افتخار است.شا?د کار کوچک? بود ول? تاث?ر بزرگ? رو? من داشت و ?ا  تقد?رنامه ا? بابت تدر?س که موجب دلگرم? من است.

از همکار? پس از در?افت پاداش نقد? مد?ر به او شن?دم که م? گفت  :پاداش ر?ال? خوب?  به من دادند ول? ا?ن اصلاً برا?م مهم ن?ست چون هنوز که هنوزه و با گذشت دو ماه از موفق?ت در پروژه ، مد?ر منابع انسان? از من تشکر نکرده است.

بر اساس اطلاع به دست آمده از تحق?قات ، قدرتمندتر?ن عامل انگ?زش? در کارکنان قدرشناس? است.مشکل اکثر کارکنان خوب در سازمان ها م? تواند عدم تشکر مد?رانشان از آن ها باشد و مد?ران هوشمند کسان? هستند که با درک اهم?ت ا?ن موضوع و رعا?ت آن م? توانند از ظرف?ت ب?شتر? از کارکنان خود بهره گ?رند.تقد?ر و تشکر ابزار? ب? هز?نه برا? کارکنان گران ق?مت است.کارکنان? که ماهانه حقوق ها? گزاف م? گ?رند پاداش ر?ال? برا?شان آنچنان تاث?ر گذار ن?ست که تقد?ر و تشکر اثرگذار است و از طرف? برا? شرکت ها?? که رو?کرد کاهش هز?نه دارند و نم? توانند پاداش ر?ال? مناسب? به کارکنان خوب خود بدهند قدرشناس? ابزار? کل?د? است.

ا?ده ها? خوب? در سازمان ها کاربرد? شده است .برا? مثال رستوران? را م? شناسم که طرح? با عنوان "کارمند نمونه" را پا?ه گذار? کرده و ماهانه اسام? و عکس کارگران نمونه را در معرض د?د مشتر?ان م? گذارد و علت نمونه شدن آن ها را ن?ز م? نو?سند.خوب در فضا? رقابت? کسب و کار ، چن?ن حرکات? تبعات مثبت بس?ار? هم برا? آن فرد و هم برا? سا?ر همکارانش دارد و ?ا شرکت د?گر? در آمر?کا را م? شناسم(حمل و نقل) که فعال?تش ترانز?ت کالا است و رانندگان کام?ون ها? آن شرکت نقش کل?د? را ا?فا م? کنند.مد?ران آن شرکت ا?ده جالب? برا? تقد?ر از کارکنان به کار بسته اند و آن ا?ن است:زمان? که راننده به شهر? اعزام م? شود عکس او در لاب? شرکت نصب م? گردد و احتمالاً چن?ن شرح? ذ?ل عکس راننده از طرف مد?ر او آورده شده: ..... عز?ز اکنون که مس?ر طاقت فرسا? .... ما?ل? را ط? م? کن? ما ب? صبرانه منتظر بازگشت تو صح?ح و سالم به مح?ط کارت هست?م و از تلاش تو سپاسگذار?م.حت? نمونه د?گر? ن?ز در باز? فوتبال بس?ار د?ده شده است.وقت? باز?کن? گل م? زند به سمت مرب? اش م? دود و انتظار تشو?ق گرم او را دارد و ... .شواهد بس?ار ز?اد? وجود دارد که نشان م? دهد قدرشناس? فور? از ?ک رفتار خوب موجب تکرار آن رفتار م? شود و مد?ر? موفق است که بتواند از ا?ن موقع?ت برا? کمک به انگ?زش ز?رمجموعه خود استفاده کند.

  • بهروز صمدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی