وبلاگ شخصی بهروز صمدی

سفر به سا?ت فاز12

بهروز صمدی | سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عل? رغم ا?نکه همواره سرپرستان حلقه ها? کل?د? سازمان ها محسوب م? شوند و ا?ن موضوع ناش? از نقش آن ها در پ?شبرد اهداف مد?ران بالادست?  به واسطه هدا?ت و رهبر? کارکنان و کارشناسان ز?ر مجموعه سرپرستان م? باشد،   ول? گاها همکاران منابع انسان? در پا?ش ها و پروژه ها?شان ا?ن افراد را کمرنگ تر درگ?ر م? نما?ند.پس از ?کماه و چند روز از شروع فعال?ت در آموزش شرکت و تقاضا? فعال ساز? دوره ها? آموزش? ، طراح? دوره ها? آموزش? سرپرستان به عنوان ?ک? از روش ها? آموزش? مدنظر بود  چون در شرکت? مثل سازمان ما که پروژه  و خروج? حرف اول را م? زند مجال? برا? تجه?ز سرپرستان به مهارت ها? سرپرست? از طر?ق آموزش داده نشده بود و آنچه امروز ا?ن افراد و مد?ران? که ا?ن دوران را سپر? کرده اند فرا گرفته اند ماحصل تجربه خود ا?ن افرادو و آزمون و خطا بوده است (به زعم خودشان)  به هم?ن بهانه د?روز و امروز به برگزار? اول?ن دوره با عنوان مهارت ها? سرپرست? به مدت 16 ساعت در سا?ت فاز 12 حاضر شد?م.?ک? از نکات خوب ا?ن سفر برا? من د?دار خط مقدم شرکت بود ، آن جا?? که همکاران زحمتکش من درگ?ر پروژه ها هستند و هم?ن سفر باعث شد د?د من نسبت به برخ? تصم?مات در حوزه آموزش عوض بشه.کاش م? شد سا?ر همکاران منابع انسان? ن?ز سفر? داشته باشند.?ک? از مشکلات منابع انسان? هم?ن است که متول?ان آن دور از خطوط تول?د و پروژه ها  و ... هستند در حال?که هم?ن ها برا? کارکنان پروژه تصم?م م? گ?رند.

جند وقت پ?ش ?ک? از همکارانم(منابع انسان?) با شوق و ذوق آمد و گفت بچه ها بالاخره موفق شدم برم دکل(منظور دکل حفار? وسط در?است) ما با تعجب پرس?د?م ک?؟ گفت د?شب.چنان خواب مه?ج و باحال? د?دم که انگار واقع? بود؟!!سوال من ا?نست که چرا تصم?م گ?رندگان و خدمات دهندگان به کارکنان? که هشتاد درصد وقت خود را در دکل ها? وسط در?ا سپر? م? کنند نبا?د موقع?ت آن ها را درک کرده باشند.بگذر?م.

در ا?ن دوره از مد?ران خواهش کردم که آن ها هم در دوره حضور ?ابند.نکته جالب مشارکت فعال مد?ران در دوره بود که سرپرستان را هم به وجد آورده بود.البته مدرس دوره آقا? حب?ب? ن?ز به کار خود وارد بود ضمن ا?نکه سرپرستان? در کلاس بودند  که آخر?ن بار چند?ن سال پ?ش آموزش د?ده بودند.

جمع بند?:

سرپرستان و مد?ران? که د?دم چنان در پ?شبرد مسا?ل فن? پروژه ماهر بودند که جا? افتخار داشت ?عن? چنانچه دستگاه? مشکل فن? پ?دا م? کرد راه حل آن  در ذهنشان بود ول? چنانچه ن?رو? ز?ر دست آن ها مثلاً روز? با همسرش بحث کرده بود و سرکار م? آمد و  روبراه نبود و کار? را خراب م? کرد آن سرپرست نم? دانست با?د با او چه کند.مد?ران و سرپرستان پروژه تشنه مسا?ل مربوط به علوم رفتار? هستند و من از برگزار? ا?ن دوره برا? آن ها بس?ار راض? هستم ول? با?د ادامه ا?ن مس?ر را ادامه داد و سرما?ه گذار? ب?شتر? برا? ا?ن همکاران ارزشمند کرد.

  • بهروز صمدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی