وبلاگ شخصی بهروز صمدی

چه زمان? چه پروژه ا? از حوزه منابع انسان? را آغاز کن?م؟

بهروز صمدی | دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۱، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

هم?شه دغدغه من بوده که بدانم پس از آس?ب شناس? حوزه منابع انسان? و مشخص شدن پروژه ها? بهبود ، طبق چه منطق و س?ستم? پروژه ها را اولو?ت بند? کنم.البته ا?ن کنجکاو? شا?د ب?ش از ظرف?ت سن? من به نظر برسد و برا? کارشناس? با چند سال سابقه نه چندان ز?اد، پ?گ?ر? چن?ن مسا?ل? از د?د برخ? ها زود باشد ول? مطمئن هستم همین موضوع دغدغه بس?ار? از کارشناسان با تجربه و مد?ران است.از اتفاق در دوره ترب?ت ارز?اب جا?زه تعال? منابع انسان? که با مدل ها? مختلف حوزه تعال? منابع انسان? آشنا شدم جواب? برا? سوالاتم پ?دا کردم ول? سوال د?گر? در ذهنم نقش بست و آن ا?ن بود که چرا با وجود چن?ن مدل ها? متعدد? باز هم مد?ران در انتخاب پروژه ها? بهبود اشتباه م? کنند که هم?ن موضوع را دکتر ش?خ استاد دوره پرس?دم.

ا?شان ? رو?کرد را معرف? کردند:

?ک? رو?کرد س?ستم? بود و د?گر? اقتضا??.در رو?کرد س?ستم? که بیشتر رویکردی تئوری به نظر می آید ولی من آن را خیلی می پسندم با پوژه ها سلسله مراتبی برخورد می شود مثل مدل PCMM ولی در رویکرد اقتضایی که مورد علاقه مدیران ماست به علت در اختیار نداشتن فرصت کافی مدیران منابع انسانی از طرف مدیران ارشد و برای تثبیت موقعیت کاری و ابهام در موقعیت آینده مجبورند پروژه هایی را اجرا کنند که بازخورد سریع داشته باشد و یا مورد انتظار همان مدیران ارشد باشد و همین می شود که سازمانی شرح شغل ندارد و یا تجزیه و تحلیل شغل به معنای واقعی اجرا نشده ولی دنبال اجرای مدل شایستگی است.

همچنین امروز که در همایش آسیب شناسی منابع انسانی نیز شرکت کرده بودم امید داشتم که اشاره به این موضوع بشود که متاسقانه نشد و این موضوع را طی سوالی از یکی از سخنرانان همایش پرسیدم که راهکار ایشان نیز رویکرد اقتضایی بود ولی من شخصا با این موضوع مشکل دارم.به هر حال یک مدیر منابع انسانی باید به وظایفش عمل نماید و مصالح شخصی را نباید بر منافع سازمان ترجیح دهد ولی مطئن هستم در کشور ما مدیرانی هستند که برای اعتقاد بر حرفه شان می جنگند.

همانطور که م? دان?م کاربرد? و اجرا?? نمودن بس?ار? از پروژه ها? حوزه منابع انسان? مستلزم وجود پ?ش زم?نه ها?? است و در موضوع تعال? منابع انسان? مدل ها? بس?ار ز?اد? در دن?ا و همچن?ن در ا?ران دار?م که نمونه آن مدل بوم? شده انجمن منابع انسان? است که اتفاقاْ چهارم?ن دوره آن ن?ز به زود? برگزار خواهد شد.ول? ?ک? از مدل ها? بس?ار خوب در ا?ن حوزه مدل بلوغ قابل?ت ها? افراد ?ا

PCMM است که ا?ن مدل ن?ز به منظور افزا?ش قابل?ت ن?رو? انسان? طراح? شده است و به طور موفق?ت آم?ز? برنامه ها? بهبود ن?رو? انسان? در شرکت ها?? نظ?ر بوئ?نگ و ار?کسون و تاتا و ... را هدا?ت کرده است.

ا?ن مدل ? سطح? که حالت سلسله مراتب? دارد م? گو?د بد?ن شکل به ز?ر س?ستم ها? حوزه منابع انسان? به طور تخصص? و جد? پرداز?د و تا سطح پا??ن تر جار? نشده است سراغ فاز بعد? نرو?د :

سطح?(مقدمات?):

انجام امور مقدمات? که ?ک منابع انسان? ن?از دارد مثل تجز?ه و تحل?ل شغل و ... .

سطح?:(قابل?ت مد?ر?ت):

جبران خدمات - آموزش و توسعه - مد?ر?ت عمل کرد - مح?ط کار? - ارتباطات و هماهنگ? - تام?ن ن?رو.

سطح?:(تعر?ف شده):

فرهنگ مشارکت? - توسعه گروه کار? - رو?ه ها? مبتن? بر شا?ستگ? - توسعه مس?ر پ?شرفت شغل? - توسعه شا?ستگ? - برنامه ر?ز?  منابع انسان? - تحل?ل شا?ستگ?.

سطح?:(قابل پ?ش ب?ن?):

منتور?نگ - مد?ر?ت قابل?ت سازمان? - مد?ر?ت عمل کرد کم? - دارا?? ها? مبتن? بر شا?ستگ? - گروه ها? کار? توانمند - ?کپارچگ? شا?ستگ?.

سطح?:(به?نه):

نوآور? مستمر ن?رو? انسان? - همسو?? با عمل کرد سازمان? - بهبود مستمر قابل?ت.

 • بهروز صمدی

نظرات  (۱)

 • افش?ن دب?ر?
 • سلام آقا? صمد? عز?ز
  از آشنا?? حضور? با شما بس?ار خوشحال شدم. باعث افتخارم است.
  اما در مورد ارائه... در مهلت اندک حتا ?ک ساعت نم? توان راجع به همه چ?ز صحبت کرد.در عوض من سع? کردم سخاوتمندانه آنچه در چنته داشتم را در مقاله عرضه کنم. ام?دوارم نکات? ب?اب?د و خودتان ن?ز پژوهش کن?د.
  به ام?د ارائه شما در ?ک هما?ش در خصوص بحران مال? اقتصاد? و نقش آموزش کارکنان
  :)

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی