وبلاگ شخصی بهروز صمدی

ادامه تجربه حضور در چند مصاحبه استخدام?

بهروز صمدی | چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۷:۵۲ ق.ظ | ۱ نظر

تجربه مصاحبه چهارم برا? من بس?ار ش?ر?ن بود.هنوز از مصاحبه سوم چند روز? نگذشته بود که با من تماس گرفتند و قرار جلسه مصاحبه چهارم را برا? آخر?ن پنج شنبه سال 90 گذاشتند.آشنائ? مختصر? با فعال?ت ها? کانون ها? ارز?اب? داشتم و قرار بود آنروز توسط ت?م ارز?اب? که از سازمان مد?ر?ت صنعت?  و نفت و منابع انسان? شرکت مخاطبم م? آمدند مورد سنجش قرار بگ?رم.ساعت 7:30 صبح رس?دم و پس از راهنمائ? ?ک? از مسئول?ن به سالن کنفرانس مراجعه کردم.آنجا به جز من 3 نفر د?گر در حال تست زدن بودند.پس از پذ?رائ? و توض?حات خانم مسئول ، تست چند صفحه ا? را ط? 30 دق?قه تکم?ل کردم.سپس آقائ? از طرف کانون آمدند که بعداً رئ?س کانون ارز?اب? نفت معرف? شدند که به توض?ح روند کار آنروز پرداختند که بس?ار جالب بود.نکته  قابل توجه حضور ?ک? از مد?ران شرکت بود که ظاهرا برا? ارتقا ا?شان هم م? با?ست در کانون مورد ارز?اب? قرار گ?رد.بعد از توض?حات کاف? هر کدام از مصاحبه شوندگان به اتاق? راهنمائ? شدند و مصاح?ه ها? اختصاص? آغاز شد.به تعداد مصاحبه شوندگان ، مصاحبه گر وجود داشت.من توسط همان شخص? که ر?است کانون ارز?اب? معرف? شده بود مورد مصاحبه واقع شدم.ا?شان از د?پلم و ا?نکه چرا دانشگاه رشته ل?سانس را انتخاب کردم و چرا فوق را صنا?ع م? خونم و کل? چراها? د?گر در مورد خودم،روح?اتم؛کارم،اهدافم ، برنامه هام ،موفق?ت هام،شکست هام و احساسات متعاقب آن و کلاً ز?ر و بم من رو درآورد.چند جا هم که چند مورد را بزرگنمائ? کردم مچم رو گرفت و فهم?دم که به مسا?ل منابع انسان? خ?ل? مسلط هست بنابرا?ن سع? کردم واقع?ت ها رو بگم.اب?ته ا?شان جو مصاحبه را با ظرافت دوستانه کردند و من هم مقاومت خاص? در برابر روش ا?شان نداشتم چون خودم هم قصد داشتم آنها من رو کاملاً بشناسند تا بعدا به مشکل نخورم.بعد از ا?ن مرحله استراحت کوتاه? بود به همراه پذ?رائ? و سپس شروع مرحله بعد ?عن? تست ها? شخص?ت و وجدان کار? و ... .2 ساعت? طول کش?د.ا?ن جا هم آنچه با من مطابقت داشت را انتخاب کردم.تمام که شد به من بن ناهار دادند و من رفتم رستوران.ا?نجا مثل شرکت قبل? ام(ا?نکه م? نو?سم قبل? چون اکنون در ا?ن شرکت? که مراحل استخدام? اش را توض?ح داده ام استخدام شده ام د?گر خبر? از تبع?ض حت? در رستوران نبود و همه با هم ?کجا م? نش?نند و ?ک غذا م? خورند و با همه ?کجور و محترمانه برخورد م? شود.پس از صرف ناهار برگشتم و در برنامه بعد? که شرکت در باز? گروه? برا? ساخت ماکت توسط افراد مصاحبه شونده ها بود آماده شدم.برنامه آخر هم ا?ن بود که مورد? را مطرح کردند و ما (مصاحبه شونده ها)30 دق?قه ا? جلسه ا? با هم داشت?م و موضوع را نقد کرد?م.در کل در تمام برنامه ها? آنروز هدف کانون ا?ن بود که شاخص ها? نظ?ر دانش کار?،قدرت تجز?ه و تحل?ل ، د?دگاه راهبرد?،توان مذاکره و اقناع و رس?دن به تفاهم،برقرار? روابط موثر فرد? و جمع?،تبادل تجربه و انتقال اطلاعات؛برنامه ر?ز? و نظم و انضباط انعطاف پذ?ر?،ر?سک پذ?ر?،تعهد و تعلق به سازمان،تقس?م کار و ارائه بازخورد،بهره گ?ر? از منابع،توسعه و ?هساز? منابع انسان?،کم?ت کار،ک?ف?ت کار، مد?ر?ت زمان را در ما بسنجند.در نها?ت به ما گفتند که پس از رفتن ما جلسه چند ساعته ا? برگزار خواهد شد و نت?جه نهائ? کانون به منابع انسان? سازمان اعلام خواهد شد و چنانچه  از جم?ع جهات مورد قبول مد?ر مستق?م، مد?ر منابع انسان? و مد?ر عامل بود?م شنبه و ?ا نها?تاً ?کشنبه که آخر?ن روز ها? کار? سال 90 بود با ما تماس م? گ?رند که خوشبختانه  ساعت 11 روز شنبه با من تماس گرفتند و خبر قبول? ام را در آزمون ها? استخدام? دادند و من ساعت 13 همانروز برا? توافقات نهائ? و رفع ابهامات درخواست وقت ملاقات کردم؛رفتم؛همه چ?ز مطابق خواسته هام بود و از روز هفتم فرورد?ن 91 طبق ن?از سازمان سرکار حاضر شدم.

(ادامه دارد)

 

 • بهروز صمدی

نظرات  (۱)

 • بندر دریا شرجی
 • با سلام و آرزوی موفقیت
  از طریق نظر شما در وبلاگ دکتر باران دوست به اینجا آمدم و از وبلاگ شما هم لذت بردم و هم استفاده کردم و جهت سهولت برای مراجعات بعدی خودم شما را لینک کردم
  موفق باشید

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی